Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej.

Klauzula informacyjna

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – RODO), informujemy, iż:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych (ADO) jest spółka Nord Logistic Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni, (81-212), ul. Hutnicza 3, zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy Gdańsk Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem 00000313990; NIP: 958-159-78-65, REGON: 220664528; W sprawach związanych z Państwa danymi osobowymi prosimy kontaktować się poprzez e-mail: biuro@nordlogistic.pl
2. Udostępnione przez Panią/Pana dane osobowe przetwarzane będą w następujących celach:
1) nawiązania kontaktu na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO jako usprawiedliwionego interesu realizowanego przez Administratora (mail, formularze kontaktowe, rozmowa telefoniczna),
2) wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze – art. 6 ust 1. lit. c RODO,
3) prowadzenia działań marketingowych z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej art. 6 ust. 1 lit. a RODO,
4) zawarcia i wykonania umowy przewozu lub spedycji - art. 6 ust. 1 lit. b oraz lit. f RODO,
5) zabezpieczenia roszczeń zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO oraz podjęcia działań w związku
z procesem windykacji należności,
6) obsługi procesu składania reklamacji – art. 6 ust.1 lit. b i c,
7) prawnie uzasadnionego interesu Administratora – art. 6 ust. 1 lit. f RODO.
3. Pani/Pana dane osobowe, poza osobami upoważnionymi przez Administratora danych, mogą również otrzymywać:
• podmioty zapewniające obsługę IT,
• pomioty świadczące usługi przewozowe oraz załadowcze,
• agencje celne,
• podmioty i organy upoważnione do przetwarzania danych osobowych,
• kancelarie prawne,
4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikających z przepisów prawa lub do momentu przedawnienia roszczeń wynikających z zawartej umowy. Okres przechowywania Pani/Pana danych osobowych zgromadzonych przez Administratora uzależniony jest przede wszystkim od celu, dla którego Pani/Pana dane są zbierane.
5. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Mają Państwo również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uznacie, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
6. Pani/Pana dane nie będą poddane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu przez Administratora.
7. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych ma charakter dobrowolny, jednak niepodanie danych w zakresie wymaganym przez Administratora może skutkować tym, że zawarcie lub wykonanie umowy będzie niemożliwe.